Thực hiện Kế hoạch số 61/KH KTNB ngày 04/4/2022 của trường Mầm non Sa pa về việc kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Ngày 07,08 tháng 4 năm 2022 . Đoàn kiểm tra nội bộ trường Mầm non Sa Pa đã tiến hành kiểm tra để đánh giá chất lượng dạy học và các hoạt động sư phạm của 3 nhà giáo: đ/c Trần Thị Năm lớp 3-4 tuổi C, đ/c Trần Thị Phương Nguyệt lớp nhà trẻ 24-36 tháng, đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai lớp 3-4 tuổi B.

Thông qua các đợt kiểm tra, dự giờ sẽ giúp cho các giáo viên chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình, tự tin thể hiện khả năng bản thân. Từ đó Ban giám hiệu (BGH) nhà trường dễ dàng biết được trình độ năng lực chuyên môn của giáo viên, phát huy sở trường năng khiếu của cá nhân, lựa chọn các tiết dạy mẫu, chuyên đề cho đội ngũ học tập kinh nghiệm. Bên cạnh đó có kế hoạch thường xuyên dự giờ, bồi dưỡng các giáo viên yếu kém giúp giáo viên ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra thông qua các đợt kiêm tra hoạt động sư phạm còn giúp giáo viên tự nhìn nhận đúng năng lực của mình, từ đó có ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

Nội dung kiểm tra:

- Dự giờ, đánh giá tiết dạy

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân của giáo viên, hồ sơ lớp

- Khảo sát chất lượng học sinh

- Kiểm tra về công tác chủ nhiệm lớp và việc duy trì các hoạt động khác

Kết quả: tổng số tiết dự giờ: 06. Xếp loại Giỏi: 02; Khá 04; 

Một số hình ảnh dự giờ hoạt động sư phạm nhà giáo lớp Nhà trẻ 24-36 tháng

Một số hình ảnh dự giờ hoạt động sư phạm nhà giáo lớp mẫu giáo 3-4 tuổi B

 

 

   Một số hình ảnh dự giờ hoạt động sư phạm nhà giáo lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C