Ngày 17/4/2019 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa tổ chức hội thi " Chung sức phát triển trẻ thơ toàn diện" cấp huyện năm học 2018-2019.

Hội thi có sự tham gia của 18 đội đến từ các trường mầm non trong toàn huyện. Mỗi đội thi có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cán bộ đoàn thể. Hội thi đã tuyên truyền về chương trình chăm sóc giáo dục mầm non, các nghị đinh, chế độ chính sách, quyền trẻ em, trách nhiệm của cha mẹ, cộng đồng nhà trường trong việc chung tay chăm sóc, phát triển trẻ thơ.