Thực hiện văn bản số 1040/UBND-NV ngày 27/4/2022 của UBND thị xã Sa Pa về việc sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở". UBND phường Sa Pa yêu cầu các đơn vị trường học bình xét và suy tôn 01 nhà giáo có thành tích tiêu biểu trong thục hiện phong trào thi đua. Chiều ngày 06/5/2022 nhà trường tiến hành cuộc bình chọn và suy tôn nhà giáo Phạm Minh Thúy-GV dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi B- Tổ 6 đề nghị UBND phường tặng giấy khen.

Sáng ngày 09/5/2022 UBND phường Sa Pa tỏ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" và tặng giấy khen cho các các nhân của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hôi và các đơn vị trực thuộc phường Sa Pa. 

Chủ trì đ/c Đỗ Trọng Nguyên - Chủ tịch UBND phường, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đinh Thị Hoan- Phó bí thư TTĐU phường Sa Pa; đ/c Hoàng Thị Quy - Phó chủ tịch HĐND phường.

                                                                   (Một số hình ảnh tổ chức Hội nghị)

 

 

Qua đợt sơ kết phong trào đ/c Phó bí thư yêu cầu các đ/c Bí thư, trưởng các đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần trí tuệ, tập thể nâng cao sức lãnh đạo, mặt khác văn hóa công sở không chỉ thể hiện trong giao tiếp, ứng xử, hành động văn minh...mà còn là sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo đơn vị  hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao cho./.