Thực hiện hướng dẫn số 148/HD-LĐLĐ ngày 06/9/2021 của Liên đoàn lao động thị xã Sa Pa. Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022, trường Mầm non Sa Pa tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022.

Với tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như quét mã, sát khuẩn, đeo khẩu trang trong quá trình tham gia hội ghị.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; thông qua Hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cũng trong hội nghị, đ/c Phạm Thị Vân Anh trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2020 – 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 2022. 


 

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dâ nhiệm kỳ 2021-2023, bầu bổ sung BCH CĐ nhiệm kỳ 2017-2022 với sự nhất trí, đồng thuận cao của các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân nhien nhà trường. Hội nghị đã bầu bổ sung đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn trường Mầm non Sa Pa nhiệm kỳ 2017-2022. Đ/c Phạm Minh Thúy giữ chức vụ ủy viên BCHCĐ trường Mầm non Sa Pa nhiệm kỳ 2021-2023.

Đồng chí Mai Thị Thơm phát động thi đua năm học mới và cùng ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Công đoàn nhà trường thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể nhà trường

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã ký cam kết, đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022