Cán bộ, giáo viên, nhân viên 3/3 điểm trườngdọn dẹp vệ sinh trường lớp vào chiều thứ 6 hàng tuần