Thực hiện kế hoạch số     /2019 của trường Mầm non Thị Trấn đã tiến hành thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 -2020. Hội thi có sự tham gia của 15/16 giáo viên đạt 94 %. Các tiết dạy được đầu tư về đồ dùng, chất lượng. có sự đổi mới về hình thức tổ chức, linh hoạt trong quá trình lên lớp, thu hút được sự chú ý của trẻ. Chất lượng tiết dạy đạt 100 % giờ giỏi

Một số hình ảnh của hội giảng
ỏi