Trường Mầm non Sa Pa, Thị xã Sa Pa, với các trang thiết bị được trang bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ GD&ĐT phục vụ tốt cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Trường có 11 lớp học với tổng số 389 trẻ, 22 CBQL,GVNV. Những năm gần đây, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục  nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Trường mầm non Sa Pa luôn quan tâm tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động thực hành, trải nghiệm từ những kiến thức thực tế phù hợp với đặc điểm của trẻ và các điều kiện thực tế sẵn có của địa phương, trường lớp.

 Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện kỹ năng về mọi mặt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, trẻ tự tin trong giao tiếp; mạnh dạn, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động giao lưu tập thể; 100% trẻ có nền nếp, kỹ năng tự phục vụ, biết chia sẻ cảm xúc với mọi người xung quanh, có kiến thức phù hợp với độ tuổi

                                                       ( Một số hình ảnh về hoạt động dạy và học của cô và trò trường MN Sa Pa)