Hoạt động học thể dục kỹ năng: Bật liên tục qua 5-7 vòng

Người thực hiện: Cô giáo Vũ Hồng Nhung - Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi D