Trường mầm non Sa Pa vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy về nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Sa pa từ ngày 01/9/2021

Đ/c Hoàng Ngọc Dương viên chức biêt phái đọc quyết định 

Đ/c Nguyễn Thị Nhạn trao quyết định

Đ/c Nguyễn Thị Nhạn phát biểu, giao nhiệm vụ 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy có ý kiến phát biểu

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung phát biểu ý kiến